Liv Lundbakk

  • Født: 8. desember 1925
  • Død: 28. oktober 2020

Dette er en sang mamma likte veldig godt. Egentlig et dikt av Welhaven som det er satt melodi til:❤️ Til fjells over bygden står min hu, når gjøken begynner å gale. Kom med til set’ren i aften du, ti solen skinner på fjell ennu, mens det er mørkt i dale. Der er på veien en dunkel lund, Hvor alvene er til huse. Husk, der må du gå med lukket munn, selv nøkken derinne later kun sakte sin harpe bruse. Men oppe på fjellet er der klang Som gjenlyder i det fjerne. Der klinger bjeller og lokkesang; med lange lek der på setervang sitter min fagre terne.

Dette er en sang mamma likte veldig godt. Egentlig et dikt av Welhaven som det er satt melodi til:❤️ Til fjells over bygden står min hu, når gjøken begynner å gale. Kom med til set’ren i aften du, ti solen skinner på fjell ennu, mens det er mørkt i dale. Der er på veien en dunkel lund, Hvor alvene er til huse. Husk, der må du gå med lukket munn, selv nøkken derinne later kun sakte sin harpe bruse. Men oppe på fjellet er der klang Som gjenlyder i det fjerne. Der klinger bjeller og lokkesang; med lange lek der på setervang sitter min fagre terne.

Bestill blomster